mother earth

พระแม่ธรณี ไกอา Mother Earth เพราะเธอพิโรธจึงมีมนุษย์ พิเศษปิดท้ายวันแม่

Gaia.jpg

โพสท์นี้จะเล่าตำนานการสร้างฉบับกรีกแบบเพลินๆ นางเอกในวันนี้คือ ไกอา (Gaia/Mother Earth) เธอสำคัญอย่างไร? อันที่จริง ตำนานโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะกรีก อินเดีย นอร์ส อียิปต์ รายละเอียดแตกต่างแต่มีความเชื่อมโยงคล้ายคลึง แถบบ้านเราก็มีพระแม่ธรณีเช่นกัน สำหรับตำนานเวอร์ชันนี้เล่าโดย ฮีเซียส กวีกรีกที่เคารพพระแม่ธรณี (เพิ่มเติม…)