Karen Settman

วิเคราะห์เจาะลึก 7 เป็น 7 ตาย What happened to MONDAY?

Spoiler Alert! มีเนื้อหาของเรื่อง 7เป็น7ตาย

what happened to monday

โพสท์นี้จะเขียนเทียบเคียงให้เห็นถึงอิทธิพลสำคัญจาก Creation Myth หรือตำนานพระเจ้าสร้างโลกจบใน 7 วันกับแฝด 7 คนในเรื่อง ซึ่งจะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น แต่ท้ายที่สุดจะพบว่า หนังเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงพระเจ้า แต่พูดถึงการสร้างของมนุษย์ (เพิ่มเติม…)