นาซีซิส

Echo เอคโค ทำไมโลกจึงต้องการเธอ?

ตำนานของเทพธิดาภูเขา (นางไม้) เอคโค เป็นตำนานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการสื่อสารถูกริดรอน แต่ทว่าเรื่องราวของเธอสามารถนำมาใช้ในเชิงบวกได้อย่างแพร่หลาย

(เพิ่มเติม…)