ฉลู

สวัสดีปีฉลู ตอนที่ 1 วัวเซน ที่ชาวโลกสนใจ

วัวที่นำมาเสนอวันนี้ มาจากภาพปริศนาธรรมแบบเซน มีชื่อว่า “Oxherding” มีด้วยกัน 10 ภาพ เป็นโกอันแบบมีกลอนเพลงประกอบ ถึงจะได้รับอิทธิพลมาจากจีน แต่ชุดภาพการต้อนวัวชุดนี้เป็นภาพสีญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 1278 หรือ พ.ศ. 1821

ที่ญี่ปุ่นแรกเริ่มนั้น ศาสนาพุทธเป็นศาตร์ชั้นสูงสำหรับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ ชาวนา ชาวบ้านทั่วไป เข้าไม่ถึงเพราะไม่รู้หนังสือ แค่จะทำมาหาเลี้ยงชีพก็ลำบากแล้ว การสื่อสารธรรมะด้วยภาพ อย่างโกอัน แพร่หลายช่วงศตวรรษที่ 11-15 ศาสนาพุทธจึงแผ่ถึงผู้คนหมู่มาก ยังมีนิกายนิชิเร็น/นิจิเร็ง ที่เน้นบทสวดที่สั้น จำง่าย คนไม่รู้หนังสือ ท่องได้ เข้าถึงพุทธได้ ช่วยให้พวกเขาได้พบกับความสงบ โดยเฉพาะชาวบ้านที่ป่วย และใกล้สิ้นใจ เราไม่ได้นำเสนอว่า นิกายไหนดีกว่านิกายไหน ไม่ได้บอกว่าอะไรถูกหรือผิด แต่อยากชวนให้มองจากมุมของพัฒนาการทางศาสนาที่ปรับการสื่อสารเพื่อตอบสนองสิ่งที่สังคมขาดและช่วยเหลือผู้คน อย่างยุคนี้โลกก็ปรับมาเป็นการใช้แอปสอนนั่งสมาธิเป็นต้น [งานชิ้นนี้น่าสนใจตรงที่ มีทั้งภาพโกอัน มีทั้งกลอน มันเป็นงานที่เข้าถึงได้ทุกคน จะจน จะรวย จะรู้หนังสือ หรือไม่รู้ ]

ชุดภาพการต้อนวัวนี้ ได้รับความสนใจจากนานาประเทศมาก …

(เพิ่มเติม…)