Insurgent

Screen Shot 2558-11-04 at 09.53.49

Spoiler Alert!

Divergent ภาคสอง หรือ Insurgent ทำให้เข้าใจการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อยทั้ง 5 ชัดเจนขึ้น การแบ่งแยก Factions ให้คนเป็นได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดภาวะ one-sided คือบุคลิกสุดโต่งไปข้างเดียว สะท้อนกับวิถีชีวิตนับแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ที่แต่ละคนแทนฟันเฟืองแต่ละตัว มีหน้าที่ประจำคนละอย่างในโรงงาน ในบริษัท คุณอาจมีความถนัดมากในบางด้าน (expertise) แต่ก็เป็นอัมพาตในด้านอื่นๆ อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างเน้นในเรื่องการไม่เป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นได้ทุกอย่าง ภาคสองนี้ เน้นมากในคอนเซ็ปต์เรื่องการเอาชนะด้านตรงข้าม (shadow) ดูภาพประกอบ

Insurgent

ขั้วตรงข้ามของผู้กล้า Dauntless ก็คือผู้รักสันติ Amity ฝั่งหนึ่งใช้กำลังต่อสู้ ใช้ความรุนแรง (violence) ต้องกล้าบ้าบิ่น เน้นที่การฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ซึ่งใช้ร่างกายเป็นหลัก อีกฝั่ง ผู้รักสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง (nonviolence แบบ มหาตมะ คานธี) การไม่ใช้ความรุนแรง จำเป็นต้องมีความกล้าหาญอย่างมาก ที่จะเอาชนะด้านก้าวร้าวของตัวเอง Amity จึงเป็นประตูสุดท้ายที่ Tris จะต้องเปิดผนึก หรือก็คือ การก้าวข้ามด้านมืด ด้านที่ไม่ถนัดของตัวเอง (shadow)

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม Candor ผู้เที่ยงธรรม ซึ่งเราจัดให้อยู่ตรงกลาง เพราะเน้นที่ความเป็นกลางไม่เอนเอียงและซื่อสัตย์ การเป็นคนซื่อตรงและจริงใจนั้น จำเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจอย่างมาก กล้าที่จะยอมรับความจริง ยอมรับความอ่อนแอของตัวเอง และกล้าที่จะพูดออกมาตรงๆ ดังนั้น ทั้ง Dauntless, Candor และ Amity ต่างก็ต้องมีความกล้าด้วยกันทั้งสิ้น แต่เฉพาะความกล้าที่รุนแรง กับความกล้าที่จะไม่รุนแรง ที่เป็นขั้วตรงข้ามกัน

นอกจากนี้ แกนแนวนอน ยังมี Abnegation หรือผู้เสียสละซึ่งใช้หัวใจ ใช้ความรู้สึกนำชีวิต กลุ่มน้ีขี้สงสารและคอยช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับ Erudite ผู้ทรงปัญญา ที่เน้นการใช้สมองคิด ใช้ตรรกะ ใช้ความรู้นำชีวิต โดยไม่มีหัวใจและความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าง Jeanine (Kate Winslet) และ Celeb พี่ชายของ Tris ที่เป็นตัวแทนของด้านนี้ จับน้องมาทรมาน และ ฆ่า divergents จำนวนมาก ด้วยเหตุผลว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นตรรกะที่ไร้หัวใจ ผู้เสียสละกับผู้ทรงปัญญา จึงเป็นขั้วตรงข้ามของกันและกัน

นางเอก Tris เป็นพวก ผู้เสียสละ ที่เลือกไปเป็น ผู้กล้า แต่เธอก็รู้จักใช้สมอง และพูดความจริงกับแม่ ในโลกจำลอง (Sim) ว่าเธออ่อนแอ แต่ทำเป็นเข้มแข็ง เธอกลัว ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่น่าอาย หรือความผิดพลาด แต่ก็ต้องยอมรับมัน เพราะมันคือความจริง ดังนั้น เธอจึงผ่านด่านผู้เที่ยงธรรมได้ และปิดท้ายด้วยการเอาชนะความโกรธ ความก้าวร้าวของตัวเอง และให้อภัยตัวเอง เพราะเธอเอาแต่โทษว่าเป็นความผิดของเธอที่ทำให้พ่อ แม่ เพื่อน และคนอื่นๆ ต้องตาย เธอยอมให้อภัยตัวเองได้แล้ว จึงพบกับความสงบ เปิดผนึกด่านผู้รักสันติได้เป็นด่านสุดท้าย

เมื่อโลกที่เคยถูกจำกัดวงแคบเปลี่ยนแปลงไปด้วยการพัฒนาทางจิตที่หลอมรวมบุคลิกที่แตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน จึงถึงเวลาที่ดินแดนแห่งจิตสำนึก (consciousness) จะแผ่ขยายกว้างขวางกว่าเดิม ดังนั้นจึงถึงเวลาออกไปสำรวจนอกกำแพงเมืองแล้ว แต่ทว่าเมื่อระบบเก่าถูกล้มล้าง แน่นอน ความโกลาหลจะตามมา Chaos & Order จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แม่ผู้บ้าอำนาจตัวเก่า (Jeanine) หมดวาระไป แม่ผู้บ้าอำนาจตัวใหม่ (Evelyn) ก็โผล่มา เรื่องราวจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามภาคต่อไป

อ่าน: Divergent

Photo credit: imdb.com

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s